Infrawerk

Wij realiseren complete infra projecten, van kleine inbreidingsprojecten tot grote nieuwbouw plannen. Onze opdrachtgevers daarin zijn vooral bouwaannemers, projectontwikkelaars en overheden.

U kunt hierbij denken aan:

  • Grondwerk
  • Aanleg riolering
  • Aanbrengen van verhardingen en elementen
  • Aanbrengen van diversen voorzieningen t.b.v. opvang van regenwater (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen met water-passerende bestrating)
  • Groenvoorziening (Erica Hoveniers)