Ontwerp en Advies

Bij ons kunt u terecht voor een ontwerp met advies, dit kan zowel groot als kleinschalig. Wij hebben de mogelijk om door middel van diverse samenwerkingen een gedegen en goed onderbouwd ontwerp te realiseren. Tevens kunnen wij een kostenraming koppelen aan het ontwerp zodat u weet waar u aan toe bent.

Bij ontwerp en advies kunt u denken aan de volgenden zaken:

  • Bestratingsplan
  • Ontwerp terreinverharding rond bedrijven
  • Ontwerp parkeerterrein
  • Omzetten van schetsmatig ontwerp naar civieltechnisch onderbouwd ontwerp
  • Ontwerpen van terreinriolering met bijvoorbeeld een haalbaarheidsberekening.
  • Omzetten 2D ontwerpen naar 3D ontwerpen.
  • Tuinontwerp, bedrijfstuinontwerp, landschapsontwerp met beplantingsplannen (Erica Hoveniers)